Välkommen till Wallenius Vinklar

Många känner sig skickade att skriva om händelser och företeelser i Thailand och omgivande länder men få äro kallade.En hel del tokigheter har skrivits och kommer att skrivas av både bloggare och reportrar som skjuter från höften. Wallenius Vinklar är bloggen som inte har något behov av att vara bäst, störst och snabbast. Wallenius vinklar ska vara analyserande och underfundig, lämna fältet öppet för förnuftiga människors kommentarer. Inga anonyma kommentarer kommer att accepteras.Man måste kunna stå för sin åsikt.


Turista i Thailand med gott samvete

staffan nordstrandStaffan Nordstrand skriver om Thailand på Metro Debatt, han ondgör sig över människor som med gott samvete kan slå sig ner i en solstol, placera tårna i den varma sanden och blicka ut mot ett bländande vackert och varmt hav. Han ifrågasätter människor som kan njuta av den avkopplingen med gott samvete när de vet att landet styrs av en militärjunta som gång på gång begår övergrepp mot mänskliga rättigheter. Artikeln har överskriften ”Du som turistar i Thailand legitimerar den odemokratiska regimen”. Att han väljer ordet regim istället för regering beror väl på att han anser att regim är ett mer förklarande ord för hur en militär regerar.

Läs mer ...

Fungerar den lokala administrationen i Thailand

moobaan tambon mapMåndagen den 10:e April röstade The National Reform Steering Assembly (NRSA) igenom ett förslag som innebär att byhövdingars mandatperiod begränsas till fem år. Tidigare har en vald byhövding suttit tills pensionsåldern som är 60 år för statstjänstemän. Beslutet föll inte i god jord är väl ett väl anpassat uttryck för här är det landsort som påverkas. En byhövding finns i många varianter.

Läs mer ...

Viktigt med ett enat CLMVT

CLMVTVi får börja med att förklara förkortningen CLMVT som står för Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam och Thailand. En association inom ASEAN som består av ytterligare fem länder, Filippinerna, Malaysia, Singapore, Indonesien och Brunei, Association of Southeast Asian Nations. Totalt i ASEAN-länderna bor det 626 miljoner människor och i CLMVT cirka 230 miljoner.

Läs mer ...

Vad är Artikel 44 och hur används den

article 44När krigslagarna upphävdes infördes något som NCPO, den nuvarande regeringen kallade för Artikel 44. Vi kan kalla den en förordning som kritiseras mycket och rosats till en del.

Artikel 44 ger premiärminister Prayuth Chan-ocha befogenhet att ge en order som bedöms nödvändig för att stärka den allmänna harmonin och trygghetskänslan, den ska alltså förhindra allt som kan undergräva den allmänna friden. Artikeln tillåter militär att frihetsberöva människor i sju dagar utan en domstolsorder och att åtala människor för brott mot den nationalla säkerheten. Den förbjuder politiska möten med fler än fem deltagare och den tillåter militär att stänga publikationer och förhindra spridning av nyheter som anses framkalla oro. Samma gäller om informationen anses vara missledande.

Läs mer ...

Förberedelserna pågår fortfarande

exkamation marks1Att ett val ska bli av så småningom är ställt utom allt tvivel men det kommer att ta ytterligare en tid. Med tanke på att en sammanställning av allas synpunkter och åsikter och inte minst svar på frågorna som ställts och redovisats i artikeln ”Dom bara förbereder sig” ska göras.

Kanske tycker en del av vinklarnas läsare att det borde väl inte behöva ta så lång tid att sammanställa några politiska partiers svar. Det kanske bör nämnas i sammanhanget att det hitills varit 46 politiska partier och olika grupper med en politisk agenda som varit inbjudna till försoningssamtal. Den första frågan var ju hur ser ni på försoning och hur ska det gå till.

Läs mer ...
Back to top