Suthep har nått vägs ände

Det finns en grundlag från 2007 som gäller och därför är Suthep Thaugsubans försök att bilda ett ”People’s Council” (Folkråd) olagligt. Även om han åberopar sektion 3 och 7 är det olagligt (båda sektionerna finns återgivna i artikeln Folkstyre eller Suthepiditet). De handlar om att kungen ska i fall av politiskt kaos utse en premiärminister i samråd med Nationalförsamlingen, Ministerrådet och domstolarna samt andra konstitutionella organ och statliga myndigheter. Ingenstans står det att kungen ska tillsätta en premiärminister i samråd med ett självutnämnt Folkråd. Redan 2006 vägrade kungen att tillsätta en regering eftersom han ansåg det vara odemokratiskt.

 

 

 Ansökan om upplösning redan accepterad
Kungen har redan accepterat den inlämnade ansökan om att upplösa parlamentet och godkänt den 2 februari som valdag. I och med det har också den sittande regeringen automatiskt blivit en expeditionsministär som ska se till att landet fungerar i alla väsentliga delar tills en ny regering väljs och svärs in. Märk väl att inga stora beslut kan tas rörande statsfinanser eller lagändringar tills efter valet. En expeditionsministär är helt vingklippt. Att som Suthep deklamera att det numera finns ett Folkråd som styr och begärt att statsanställda ska rapportera direkt till honom är definitivt emot grundlagen. Att han dessutom bildat en, som han kallar det, fredsbevarande styrka av frivilliga, som ska överta polisens arbete både i Bangkok och andra provinser är att likna vid en kupp av civila. Han har t.o.m. gett den sittande regeringen först och nu expeditionsministären ultimatum. Han delar ut order till polisen och försöker få möten med militären för att rättfärdiga sin olagliga handling. Militären tackade artigt men bestämt nej. Självklart kan det inte finnas något Folkråd utsett av en demonstrationsledare i en demokrati.

 Vem är illegitim
Av det ovanstående är det klarlagt att Sutheps folkstyre år olagligt enligt 2007 års grundlag. Att regeringen Yingluck Shinawatra är illegitim för att den vägrat acceptera konstitutionsdomstolens utslag rörande sammansättningen av senaten är diskutabelt. Domstolen har ingen rätt att förklara en lagändring genomröstad i riksdagen för stridande mot grundlagen. Att dessutom påstå att om alla senatorer väljs förloras kontrollfunktionen som senaten har, är inget mindre än att omyndigförklara den thailändska väljarkåren. Det är inte domstolens uppgift att avgöra och definitivt inte en anledning att kalla den sittande regeringen för illegitim. Det hör till saken att domstolen i ett tidigare mål rörande förändringar i grundlagen sektion för sektion accepterat det förfarandet. Förslaget att alla ska väljas ligger för tillfället hos kungen för godkännande. Senate Selection Committee utser de tillsatta senatorerna och den består av ordförande i konstitutionsdomstolen (märk väl), ordförande i valberedningen, ordförande för ombudsmän, ordförande i den nationella antikorruptions kommissionen, ordförande i riksrevisionsverket och två erfarna domare. Regeringen är också illegitim därför att Yingluck annonserade riksdagens upplösning innan godkännandet av kungen enligt Suthep (den tidsintervallen vet inte Suthep, anledningen är påhittad och en aning krystad).

 En minskande skara
När Suthep startade demonstrationerna som protest mot den allmänna amnestin kom det som mest 250 000 personer och stöttade hans upprop. Det fanns uppenbarligen ett stort missnöje mot att alla korruptionfall också skulle gå fria. Den allmänna amnestin var långt ifrån det ursprungliga förslaget som bara skulle ge amnesti för åtal som rörde mindre allvarliga brott i samband med PADs (gulskjortornas) och UDDs (rödskjortorna) demonstrationer. Den allmänna amnestin är död och begraven. När Suthep i dagsläget har som mål att göra sig av med det han kallar Thaksinregimen, som beskriver Thaksin Shinawatras inflytande på det politiska systemet, kommer det 100 000 personer. De övriga 150 000 personerna har inte samma syn och tycker inte likadant som Suthep, de vill inte landsförvisa familjen Shinawatra och inte förfölja Thaksins barn och barnbarn. Många av demonstranterna förstår att inte döma en hel familj som grupp utan som enskilda individer. De vill heller inte inta regeringsbyggnader och visa social olydnad genom att inte betala skatt. Dessutom är jag ganska övertygad om att det vore relativt lätt att hitta 100 000 personer i Thailand som vill landsförvisa familjen Thaugsuban men de går inte ut på gatorna och säger det. Vid ett samtal med två unga kvinnor som deltagit i demonstrationerna fick jag, förutom mycket av det ovanstående, också veta att den allmänna uppfattningen bland demonstranterna är att utlänningar stöder regeringen. Det finns alltså fortfarande en stor mängd människor som sympatiserar med Sutheps upprop om reformer men anser att han valt fel väg. De flesta sympatisörerna finns i södra Thailand och bland medelklassen i Bangkok.

Fel strategi
Det finns endast två anledningar till att Suthep vill förlänga en redan vunnen demonstration. Den första är rädslan att hamna i fängelse med åtalet anstiftan till uppror hängande som en kvarnsten runt halsen. Den andra är att det Demokratiska partiet inte är redo för ett val inom de närmaste 12-18 månaderna. Ironiskt nog den tidsrymd som fanns till förfogande för att reformera partiet till nästa schemalagda val (juli 2015). Nu har man istället 60 dagar, för ett val måste hållas den 2 februari, några andra lagliga alternativ finns inte. Den som är partistrateg, om det finns någon, borde kanske söka ett nytt jobb. Men eftersom Suthep påstår att han har det thailändska folkets stöd behöver inte Demokraterna vara redo för ett val. De kommer att vinna valet enkelt, bara det av Suthep påstådda stödet röstar på partiet och de borde väl alla sympatisatörer ändå göra.Demokraterna ska börja reformera partiet den 23-24 december 2013, om medlemmarna får ledigt från demonstrationerna av Suthep. På det årliga planeringsmötet ska det väljas en ny partiledare och styrelse. Ett nytt partiprogram ska se dagens ljus och så ska man bestämma om man ska delta i valet den 2 februari 2014. Inte på något vis självklart när det gäller det Demokratiska partiet.

Enkel matematik
Det finns 48 miljoner människor i Thailand som har rösträtt och valdeltagandet är normalt ganska högt, runt 70-75%. Eftersom det här valet är ett viktigt val kan vi leka med siffran 75% ca 35,5 miljoner människor. Om som i förra valet 16 miljoner röstar på Pheu Thai och 11,5 miljoner människor röstar på Demokraterna blir det cirka 8 miljoner människor kvar som kan påverkas. Inte riktigt 8 miljoner dock för en hel del har redan bestämt sig att rösta på något av de mindre partierna som de alltid har gjort. I alla fall finns det tillräckligt många väljare som kan påverkas för att förändra styrkeförhållanden mellan regeringsparti och opposition. Men kära Demokratiska partiet man kan inte gå till val på att kritisera andra partier man måste ha ett eget attraktiv partiprogram. Man måste vara positiv och försöka förstå vad väljarna önskar. Det behöver inte nödvändigtvis var populistiskt och kontroversiellt men det måste vara trovärdigt. Inte ska ett politiskt parti ägna sig åt gatudemonstrationer och inte ska väl partiets riksdagsmän avsäga sig sin riksdagsmannastatus på inrådan av Sondhi Limthongkul, PADs starke man. Eftersom det finns så mycket som Pheu Thai gör fel borde det vara enkelt att tala om hur man ska göra rätt.

Vissa har visat mognad
Den enda grupp människor som visat mognad och bevisat att man lärt sig av misstagen från tidigare demonstrationer är UDD, United Front for Democracy against Dictatorship de s.k. rödskjortorna. Vid två tillfällen har ledningen avblåst stora demonstrationer i syfte att inte höja den politiska temperaturen ytterligare. Man har försökt undvika sammandrabbningar och lyckats till nästan hundra procent. De som också lärt sig något från tidigare demonstrationer är den sittande regeringen. Man har tagit rätt beslut vid flera tillfällen och avstyrt våld genom att avstå från att hindra demonstranter att inta ”strategiska mål”. Också genom att upplösa parlamentet har Yingluck Shinawatra visat att hon bryr sig om landets väl och ve och att hon förstått allvaret i de misstag regeringen begått. Hon har förstått budskapet och kommer inte att upprepa samma misstag igen om hon ställer upp i nästa val och vinner.

Reflexioner
Utländsk media, engelskspråkig thaimedia och thaispråkig media har i allt större utsträckning börjat kritisera Sutheps envisa förlängning av demonstrationerna. En klar förändring i tonen märks tydligt. Mer utrymme ges till kritiska röster mot Sutheps ”People’s Council”. Allt fler motsäger sig Sutheps yttrande att han pratar å thailändska folkets vägnar. Bl.a Pravit Rojanaphruk en reporter på The Nation ber demonstranterna att säga till sin ledare att sluta säga att han talar för alla thailändare, den attityden är enbart skrattretande. En grupp som kallar sig AFDD (populärt med förkortningar) Assembly for the Defence of Democracy och består av 22 akademiker av vilka många är lärare i juridik på universitet har klart tagit ställning mot Sutheps krav på ett folkstyre och fortsatta krav på att Yingluck inte ska sitta kvar som premiärminister till valet den 2 februari 2014.

Inte alla är politiskt intresserade
Det intressanta är att Bangkok fungerar som vanligt. Människor går till jobbet och trafiken är lika intensiv. Det känns som om även bangkokborna fått nog av politiskt käbbel. I framtiden hoppas vi att man inte demonstrerar för att tvinga en regering att avgå utan för att tvinga en regering att ändra sitt beteende. Det är ett val den 2 februari som så många som möjligt ska delta i både som valbara och väljare. Vi får se om ytterligare en demonstration kan läggas till handlingarna inom några dagar eller kommer att fortgå. Men förmodligen har ännu ett steg i rätt riktning tagits. Nu vet i alla fall många väljare vad en ”pracha phiwat” (folkets revolution) är och att det finns en grundlag med en oändlig mängd paragrafer och sektioner med ett för många obegripligt lagspråk. Fortsätt att prata politik med thailändare och så hoppas vi att en politisk reformplan materialiseras med alla som har både kunskap och sunt förnuft som deltagare.

Vad behöver reformeras
Suthep vill ha ett Folkråd, en Interimsregering eller båda samtidigt, det är inte riktigt klart vad han vill än. Han vill att reformerna ska innebära strängare straff vid valfusk. Han vill också att det ska finnas en sektion i grundlagen som begränsar storleken på ett parti och mängden mandat ett parti kan inneha i riksdagen, helt i demokratisk ordning eller kanske ska vi säga helt i Demokraternas ordning. Han vill alltså lagstifta för att Demokraterna ska ha större möjlighet att vinna ett val. En intressant reform som nog helst ska tas bort den dag, om den någonsin kommer, då Demokraterna blir större och har flest mandat i riksdagen. Men reformen ska gälla för alla enligt Suthep och alla ska få delta i reformarbetet utom familjen Shinawatra naturligtvis och ledarna för UDD som han också namnger (Jatuporn Prompan, Nattawut Saikuar, Tida Tawornseth). Det är Suthep som bestämmer vilka som ska få vara med och forma landet, helt i demokratisk ordning. Naturligtvis ska korruption straffas hårt. Var försiktig med vad du önskar Suthep det kan bli verklighet och kanske inte alltid till din fördel.

Lagar finns redan
När det gäller korruption är det i lag förbjudet att både betala och ta emot mutor. Att ta emot mutor kan bestraffas med döden och hur ska man kunna skärpa den straffpåföljden. Valfusk kan straffas med upplösning av partiet och styrelsen förbjuds att delta i politik i fem år, också ett ganska hårt straff. Den existerande grundlagen har godkänts vid en folkomröstning och bygger på en mycket väl genomarbetad grundlag från 1997. Det råd för reformer som Suthep vill ha fanns redan då. Dessutom har också Yingluck Shinawatra (hon är inte emot reformer) talat om att tillsätta en kommitté för reformer men det tror inte Suthep på. Man kan undra om det är viktigare vem som genomför reformerna än att reformerna blir genomförda. Och till slut är det inte grundlagen och politiken som ska reformeras det är politikerna, precis som i andra delar av världen. Det finns en önskan från många håll att lösa den pågående konflikten genom dialog. Märk väl att den som är helt emot en dialog är Suthep om den inte blir på hans villkor.

                 

Läs 3838 gånger

Senast ändrad tisdag, 05/08/2014

Logga in för att kunna kommentera
Vägen till EM guld
Mediasystem via internet
Lägenheter, Hotell, Samfällighet

Besökare

I dag39
Veckan39
Månad1274
Totalt214641

Sök artiklar

Överst på sidan
Template by JoomlaShine